• Новости
  • Настани

Објавени се еТвининг наградите!

Со задоволство објавуваме дека за 2019 #eTwinning наградите се објавени!

8 колаборативни проекти во 4 возрасни категории и 8 проекти во во специјални категории се истакнаа со нивните огромни напори да се внесе иновативност во училницата ов Европа! Честитки до сите наставници, директори и ученици за нивната посветеност и труд!

 

еТвининг презентација во ОУ „Тоде Хаџи-Тефов“ во Кавадарци

Бирото за развој на образованието во соработка со Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, организира средба за презентација на Е-Твининг платформа за учење. E-твининг е проектна рамка што им овозможува на училиштата од Европа работа на заеднички проекти со користење на Интернет и ИКТ алатки. На тој начин е-Твининг придонесува за подобрување на педагошките аспекти на користењето на ИКТ во наставата и учењето и зголемување на ефективноста од користењето на истата. Средбата се одржa во ООУ „Тоде Хаџи-Тефов“ во Кавадарци, на 07-02-2019 година (четврток), со почеток во 12 часот. Елизабета Филипова, еТвининг амбасадор, им ја претстави еТвининг платформата на присутните наставници

еТвининг работилница во ООУ "Лазо Ангеловски", Скопје

а 15.01.2019 година се одржа еТвининг работилница на која присуствуваа 30 наставници од ООУ "Лазо Ангеловски", Скопје. За време на работилница наставниците имаа можност практично да се запознаат со еТвининг платформа, да креираат свои профили, да ги истражува можностите кои ги нуди платформа (приклучување во еТвининг групи, разгледување на партнерските форуми, можноста за професионален развој преку Learning event и eTwinning seminars, начините за пронаоѓање на парнери за приклучување и започнување на проекти) како и приклучување во модел еТвинининг проект со цел практично да го разгледаат новиот TwinSpace.

е-Твининг работилници во Бирото за развој на образованието- Куманово

На 17 и 18 .01.2019 година беа одржани две е-Твининг работилници во Бирото за развој на образованието- Куманово. Е-Твининт платформата пред наставниците од Куманово и Крива Паланка и Ранковци ја претставија советничката од БРО Сања Димитријевиќ и е-Твининг амбасадорот Габриела Стојановска, наставник во ООУ “Јоаким Крчовски“- Крива Паланка.На работилниците присуствуваа 75 наставници од основните и средни училишта. Во рамките на работилниците беа презентирани искуства од досегашното користење на оваа платформа и можноста за пронаоѓање на проектни партнери за аплицирање на проекти во рамките на

 

 

Image may contain: 2 people, including Gabriela Stojanovska, people smiling, people standing

February 2019

There are no events for this month.

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net