• Новости
  • Настани

Презентација на Еурогајденс, Еуропас и еТвининг во СУГС Браќа Миладиновци Скопје

На 26.05.2017 година во СУГС Браќа Миладиновци- Скопје се одржа работна средба за европските мрежи Еуропас, Еурогајденс и еТвининг. На истата происуствуваа наставници од СУГС Браќа Миладиновци. Целта на одржување на овие средби е запознавање на наставниците со европските мрежи, нивните документи, елементи и новости како и какви се придобивки нудат истите за нив.

еТвининг мини-конференција во ООУ Димитар Миладинов Скопје

На 25.05.2017 година во ОУ Димитар Миладинов се одржа Работна средба за Еуропас и Еурогајденс и Мини-Конференција за еТвининг. На истата беа презентирани мрежите Еуропас, Еурогајденс и еТвининг, како и еТвининг проектите кои се направени од страна на еТвининг амбасадорот од горенаведеното училиште.

Јавен повик за поднесување апликации за учество на еТвининг семинар во Португалија

Врз основа на Решение  бр. 20-531/2 од 22.05.2017 донесена од В.Д Директорот, Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност објавува:

 ЈАВЕН ПОВИК

за ибор на двајца (2) еТвининг амбасадори за eТвининг семинар во Лисабон-Португалија 22-24 јуни 2017г,

Во согласност со работната програма за 2017г. Националната агенција за европски образовни програми има предвидено учество на двајца (2)еТвининг амбасадори за eТвининг семинар во Лисабон-Португалија 22-24 јуни 2017г.Семинатрот е наменет за наставници од сите наставни предмети кои се заинтересирани за учење на нови методологии .Износот на котизацијата и патните трошоци ги покрива Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Работен јазик на настанот ќе биде англиски.

Поддршка за новите еТвинери

На еТвининг порталот во делот support, може да се најдат базичи информации за еТвининг, кои може да им бидат од корист на новите еТвинери!

https://www.etwinning.net/en/pub/support.htm

June 2017

There are no events for this month.

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net