• Новости
  • Настани

еТвининг мултилатерален семинар- Иновативни средини за учење

Во периодот од 22 до 24 јуни во Лисабон, Португалија, се одржа мултилатерален семинар за наставници-амбасадори на еТвининг на тема „Иновативни средини за учење“. На семинарот учествуваа 94 учесници од 14 европски земји: Португалија, Хрватска, Белгија, Азербејџан, Чешка, Словачка, Бугарија, Финска, Романија, Полска, Шпанија, Малта, Кипар и Македонија. Како претставници од нашата земја активно учество во семинарот зедоа Милена Игњатова и Валентина Петрова, македонски амбасадори на еТвининг.

Семинарот започна попладнето на 22.06.2017 год. со регистрација на учесниците и пленарна сесија на којашто проф. Витор Теодороод Универзитетот во Лисабон зборуваше за „лажни вести“ и нивното влијание врз луѓето.

Учество во анкета за промоција на социјалната инклузија и заедничките ЕУ вредности

Почитувани еТвинери, Ве молиме на следниот линк да ја пополните анкетата и да го споделите вашето гледиште во однос на тоа како подобро да се промовира социјалната инклузија и заедничките ЕУ вредности: 

https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/share-your-views.htm

Презентација на Еурогајденс, Еуропас и еТвининг во СУГС Браќа Миладиновци Скопје

На 26.05.2017 година во СУГС Браќа Миладиновци- Скопје се одржа работна средба за европските мрежи Еуропас, Еурогајденс и еТвининг. На истата происуствуваа наставници од СУГС Браќа Миладиновци. Целта на одржување на овие средби е запознавање на наставниците со европските мрежи, нивните документи, елементи и новости како и какви се придобивки нудат истите за нив.

еТвининг мини-конференција во ООУ Димитар Миладинов Скопје

На 25.05.2017 година во ОУ Димитар Миладинов се одржа Работна средба за Еуропас и Еурогајденс и Мини-Конференција за еТвининг. На истата беа презентирани мрежите Еуропас, Еурогајденс и еТвининг, како и еТвининг проектите кои се направени од страна на еТвининг амбасадорот од горенаведеното училиште.

August 2017

There are no events for this month.

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net