• Новости
  • Настани

PDW за вештини од 21 век - во комбинација со Дански Образовен Фестивал 2018,Данска, Копенхаген 6-8 март 2018 година

Овој настан во Копенхаген, се фокусираше на тоа како наставниците можат да ги учат учениците од 21-от век на начин кој ги комбинира теоријата и практиката и можностите за развивање на дидактички пристап кој ги комбинира двете учење врз основа на предметите и потребите за 21-та вештини. Настанот беше фузиран Дански Образовен Фестивал 2018 и го следешенационалниот натпревар: ДМ во дигиталните вештини 1. Целокупната тема беше наречена "CRAFT" = "Креирање навистина напредни идни мислители".

европски еТвининг награди за 2017

На линковите подоле можете да ги погледнете наградените еТвининг проекти за 2017 година кои беа представени на годишната конференција во Малта септември 2017. Трите победнички проекти за 2017 година се: "Во чекорите на Дарвин", "Мигранти и бегалци" и "Игрите на ЕУ 2015-2016".

https://www.youtube.com/watch?v=fSDnBlYIW1w&index=2&list=PLIktD7Jqy0HyvnU_qRHskwUl8RKWE306m

https://www.youtube.com/watch?v=yN2GM2AI-ME&list=PLIktD7Jqy0HyvnU_qRHskwUl8RKWE306m&index=3

https://www.youtube.com/watch?v=4q3diD6-Px8&list=PLIktD7Jqy0HyvnU_qRHskwUl8RKWE306m

Успешни приказни: Учество во eTwinning КУРС ЗА ONLINE МОДЕРАТОРИ

Успешна приказна на нашата еТвининг амбасадорка  Спасија Нешкоска Цуцулеска за онлајн курсот за амбасадори

http://na.org.mk/index.php/mk/novosti-detalna/items/uspeshni-prikazni-uchestvo-vo-etwinning-kurs-za-online-moderatori.html

 

еТвининг инфо сесија во општина ГАЗИ БАБА - 21/02/2018

Посебна еТвининг сесија на Еразмус + презентација во општина Гази Баба од страна на нашата амбасадорка Елена Блажевска и наставничката Билјана Арсова од ООУ „Кирил и Методиј“-Стајковци

http://www.gazibaba.gov.mk/mk/vesti-2018/vesti-2018/prezentatci-a-na-erazmus-vo-gazi-baba

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net