• Новости
  • Настани

Јавен повик за поднесување апликации за учество на еТвининг семинар во Португалија

Врз основа на Решение  бр. 20-531/2 од 22.05.2017 донесена од В.Д Директорот, Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност објавува:

 ЈАВЕН ПОВИК

за ибор на двајца (2) еТвининг амбасадори за eТвининг семинар во Лисабон-Португалија 22-24 јуни 2017г,

Во согласност со работната програма за 2017г. Националната агенција за европски образовни програми има предвидено учество на двајца (2)еТвининг амбасадори за eТвининг семинар во Лисабон-Португалија 22-24 јуни 2017г.Семинатрот е наменет за наставници од сите наставни предмети кои се заинтересирани за учење на нови методологии .Износот на котизацијата и патните трошоци ги покрива Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Работен јазик на настанот ќе биде англиски.

Поддршка за новите еТвинери

На еТвининг порталот во делот support, може да се најдат базичи информации за еТвининг, кои може да им бидат од корист на новите еТвинери!

https://www.etwinning.net/en/pub/support.htm

Ново промотивно видео за соработката со еТвининг амбасадорите

Запознајте се со еТвининг амбасадорите во својата земја. Погледнете го видеото на шпанскиот сервис за поддршка и запознајте се со нивната работа!

ЕТВИНИНГ МИНИ КОНФЕРЕНЦИЈА 2017

На 20.04.2017 година беше одржана еТвининг мини конференции во општината Битола. На настанот беа присутни 59 (педесет и девет) претставници од сите битолски оновни училишта  како и представници од општините Могила, Новаци, Ресен и Демир Хисар. На мини конференцијата, еТвининг координаторот на учесниците им објасни какви можности нуди еТвининг за професионален развој за наставниците и учениците.

May 2017

There are no events for this month.

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net