• Новости
  • Настани

ЕТВИНИНГ ДОБРА ПРАКСА


Во прилог може да ги погледнете еТвининг проектите од ООУ „Димитар Миладинов“-Скопје, изработени од наставничката Аида Петроска

https://view.genial.ly/5b2434ffa6f3e814326fce9c/etwinning-20172018-school-dimita

Работилница за професионален развој за етвининг амбасадори Белград 04-06 јуни

Учество на две еТвининг амбасадорки Кристина Цонкинска и Весна Кушевска на Работилница за професионален развој за еТвининг амбасадори во Белград од 04-06 јуни

http://na.org.mk/index.php/mk/novosti-detalna/items/uchestvo-na-rabotilnica-za-profesionalen-razvoj-na-etvining-ambasadori-vo-belgrad.html

еТвининг работилница во СОУ „Љупчо Сантов“ -Кочани

Четврток, 17 мај 2018 година

РАБОТНА СРЕДБА ЗА ЕТВИНИНГ ПЛАТФОРМАТА

 

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во соработка со СОУ „Љупчо Сантов“ - Кочани и неговата еТвининг амбасадорка, г-ѓа Весна Кушевска, на 16 мај одржа работна средба за еТвининг платформата во истоименото училиште.
На средбата присуствуваа 31 претставник од СОУ „Љупчо Сантов“, како и од соседни училишта и од градинки од Општина Кочани.
Целта на одржување на работната средба беше запознавање на наставниците со еТвиниг платформата и можностите кои истата ги нуди за наставниците и за учениците.
Настанот беше проследен и од локалните медиуми.
Во прилог е линкот од ТВ „Канал 8“ Кочани.
http://www.kanal8.mk/index.php/mk/5289-e-tvinig-prezentacija

Повик за поднесување на пријави за eTвининг ознака за квалитет

Ознаката за квалитет е признание за учесниците на eTвининг порталот за нивното учествување во eTвининг проектите. Ознаката за квалитет представува јавно признание и поттик како за училиштето така и за учениците. Покрај тоа, ознаката за квалитет е еден од предусловите за добивање европска ознака за квалитет, кој понатака овозможува конкурирање за eTвининг европските награди.

June 2018

There are no events for this month.

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net