• Новости
  • Настани

еТвининг презентација од страна на БРО во ОУ "Кирил и Методиј"- Кочани

На 07.12.2018 година беше одржана еТвининг работилница во ОУ “Св. Кирил и Методиј”- Кочани на кој присуствуваа 30 наставници од основните училишта од општина Кочани и околните населени места. На работилницата учествуваа наставници од: ОУ „Никола Карев“, ОУ „Страшо Пинџур“, ОУ „Синиша Стоилов “, ОУ „Климент Охридски“ и ОУ “Св. Кирил и Методиј” .
Работилницата беше водена од страна на м-р Бети Кузмановска од БРО- Кочани и Весна Кушевска еТвининг амбасадор од СОУ „Љупчо Сантов“ Кочани.
На настанот беа поканети нови потенцијални идни членови на еТвининг платфромата со цел да се запознаат со нејзините карактеристики и можностите која таа ги нуди за наставниците и учениците.
Во рамките на настанот беа презентирани предностите на користење на еТвининг платформата и искуства од досегашно користење на оваа платформа во рамки на проекти кои успешно се изработени во соработка со други училишта од други Европски држави. Ученици од СОУ „Љупчо Сантов“ -Кочани зборуваа за придобивките кои ги стекнале од користење на еТвининг платформата во рамки на претходно реализирани проекти, а воедно и за нивното искуство во реализацијата на проекти од ЕРАЗМУС + програмата.
Исто така на присутните им беше објаснета и можноста за пронаоѓање на проектни партнери за аплицирање на проекти во рамките на ЕРАЗМУС + програмата а исто така им беше презентирана и постапката како да нивното училиштето постане еТвининг училиште и кои се предностите што тоа ги носи со себе.

Image may contain: 1 person, screen and indoor

еТвининг презентација од страна на БРО во ОУ "Коле Канински"- Битола

На ден 28.11.2018 во организација на БРО Битола и советничката Мирјана Дафкова се одржа еТвининг презентација. На оваа презентација беа поканети наставници од основните училишта од Битола и Ресен, како и наставници од подрачни училишта кои не се регистрирани на еТвининг платформата.
Презентацијата се одржа во ОУ Коле Канински Битола. Советничката Мирјана Дафкова ги запозна присутните со новите трендови на водење на настава каде што еТвининг платформата претставува една голема придобивка во делот на примена на технологијата во наставата.
Потоа со презентација , Каролина Неделковска како претставник (амбасадор) на еТвининг, детално им ја објасни постапката за креирање на профил. Исто така беше презентирана целата платформа на еТвининг , беа истакнати и неколку успешни проекти и се регистрира наставник со цел присутните да добијат целосна слика за постапката на регистрација.

еТвининг работилница од страна на БРО во ОУ “Гоце Делчев ”- Виница

На ден 30.11.2018 година беше одржана еТвининг работилница во ОУ “Гоце Делчев ”- Виница на кој присуствуваа 30 наставници од ОУ „Славчо Стојменски“, СОУ „Ванчо Прке“, ОУ „Кочо Рацин “- Блатец, ОУ „Никола Парапунов“, ОУ „Гоце Делчев “. Работилницата беше водена од страна на м-р Бети Кузмановска од БРО- Кочани и Весна Кушевска еТвининг амбасадор од СОУ „Љупчо Сантов“ Кочани.
На настанот беа поканети нови идни членови на еТвининг со цел да се запознаат со еТвининг платформата и можностите која таа ги нуди за наставниците и учениците.
Ва рамките на настанот беа презентирани искуства од досегашно користење на оваа платформа во рамки на проекти кои успешно се изработени во соработка со други училишта од други Европски држави.
Овие проекти реализирани преку еТвининг платформата, претставуваат еден модерен начин за подигање на интересот на учениците и нивно ангажирање преку користење на ИКТ во наставата

еТвининг работилница со еТвининг амбасадорката Каролина Неделковска во Основното Училиште „Св. Климент Охридски“ Битола

На ден 12.11.2018 година во Основното Училиште „Св. Климент Охридски“ Битола се одржа еТвининг презентација и работлиница. На оваа средба еТвининг амбасадорката Каролина Неделковска постапно им ја презентираше еТвининг платформата. Наставниците беа запознаени со начинот на регистрирање, можноста за учество во проектите и нивно креирање, како и онлајн тренинзите и групите, кои се од голема важност за секој заинересиран наставник. Учеството на учениците во еТвининг проектите беше презентирано како интегрирање на иновативни методи во училница.
Посебен акцент им беше ставен на професионалниот развој на наставникот, бидејќи со секое учество на проект се добива сертификат за учество. Голем успех за секој наставник е добивањето на награда, токму на ова место наставниците се наградувани со Ознака за квалитетен проект. Покрај тоа, на наставниците им беше презентиран и начинот добивањето на ознаката за еТвининг училиште и на крајот се регистрираше наставник со цел наставниците поблиску да се доближат до целата платформа.
На оваа средба присутвуваа 53 одделенски и предметни наставници во училиштето.

December 2018

There are no events for this month.

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net