• Новости
  • Настани

еТвининг работилница, во ООУ „Дедо Иљо Малешевски„ – Берово.

На ден 26.12.2018 беше одржана еТвининг презентација, следена од практична работилница, во ООУ „Дедо Иљо Малешевски„ – Берово.
На настанот имаше над 70 учесници од ООУ „ДИМ„, СОУ „Ацо Русковски„ ОУ „Никола Петров Русински„ ,членови од советот на родители, управниот одбор,како и претставници од Општина Берово.
Презентацијата беше водена од еТвининг амбасадорот Чавдарска Славица, а учество со свои искуства и награди земаа и ученици од IX одделение кои ги споделија придобивките од работата на еТвининг со присутните. Директорот ги истакна резултатите, искуствата и наградите од успешни проекти на кои сме соработувале го голем број Европски земји/училишта како партнери и координатори.
Беа потенцирани новите трендови на водење на настава каде што еТвининг платформата претставува една голема придобивка во делот на примена на технологијата во наставата.
По информативниот дел, следеше практична работилница- Разгледување и креирање еТвининг профил.
Настанот беше организиран со цел да се запознаат присутните со платформата како би станале идни членови и би ја прошириле мрежата.

 

еТвининг презентација во ОУ”Стив Наумов”-Битола во организација на БРО-Битола

На 12.12.2018 г. во ОУ”Стив Наумов”-Битола во организација на БРО-Битола и советничката Мирјана Давкова, еТвининг амбасадорите Биљана Темелкова и Силвана Ристевска одржаа e-Tвининг презентација. На презентацијата учествуваа наставници од средните училишта од Битола и Ресен кои се регистрираа на еТвининг платформата. Присутните се запознаа со новите трендови на водење настава и платформата која претставува голема придобивка во делот на примена на технологијата на наставата. Целта беше да се развие интересот кај учениците и нивно ангажирање преку користење ИКТ во наставата, соработка со други училишта од Европа. Претставниците од училиштата беа обучени како се креира профил, а беа и презентирани неколку успешни проекти. и советничката Мирјана Давкова, еТвининг амбасадорите Биљана Темелкова и Силвана Ристевска одржаа e-Twinning презентација. На презентацијата учествуваа наставници од средните училишта од Битола и Ресен кои се регистрираа на еТвининг платформата. Присутните се запознаа со новите трендови на водење настава и платформата која претставува голема придобивка во делот на примена на технологијата на наставата. Целта беше да се развие интересот кај учениците и нивно ангажирање преку користење ИКТ во наставата, соработка со други училишта од Европа. Претставниците од училиштата беа обучени како се креира профил, а беа и презентирани неколку успешни проекти.

еТвининг презентација од страна на БРО во ОУ "Кирил и Методиј"- Кочани

На 07.12.2018 година беше одржана еТвининг работилница во ОУ “Св. Кирил и Методиј”- Кочани на кој присуствуваа 30 наставници од основните училишта од општина Кочани и околните населени места. На работилницата учествуваа наставници од: ОУ „Никола Карев“, ОУ „Страшо Пинџур“, ОУ „Синиша Стоилов “, ОУ „Климент Охридски“ и ОУ “Св. Кирил и Методиј” .
Работилницата беше водена од страна на м-р Бети Кузмановска од БРО- Кочани и Весна Кушевска еТвининг амбасадор од СОУ „Љупчо Сантов“ Кочани.
На настанот беа поканети нови потенцијални идни членови на еТвининг платфромата со цел да се запознаат со нејзините карактеристики и можностите која таа ги нуди за наставниците и учениците.
Во рамките на настанот беа презентирани предностите на користење на еТвининг платформата и искуства од досегашно користење на оваа платформа во рамки на проекти кои успешно се изработени во соработка со други училишта од други Европски држави. Ученици од СОУ „Љупчо Сантов“ -Кочани зборуваа за придобивките кои ги стекнале од користење на еТвининг платформата во рамки на претходно реализирани проекти, а воедно и за нивното искуство во реализацијата на проекти од ЕРАЗМУС + програмата.
Исто така на присутните им беше објаснета и можноста за пронаоѓање на проектни партнери за аплицирање на проекти во рамките на ЕРАЗМУС + програмата а исто така им беше презентирана и постапката како да нивното училиштето постане еТвининг училиште и кои се предностите што тоа ги носи со себе.

Image may contain: 1 person, screen and indoor

еТвининг презентација од страна на БРО во ОУ "Коле Канински"- Битола

На ден 28.11.2018 во организација на БРО Битола и советничката Мирјана Дафкова се одржа еТвининг презентација. На оваа презентација беа поканети наставници од основните училишта од Битола и Ресен, како и наставници од подрачни училишта кои не се регистрирани на еТвининг платформата.
Презентацијата се одржа во ОУ Коле Канински Битола. Советничката Мирјана Дафкова ги запозна присутните со новите трендови на водење на настава каде што еТвининг платформата претставува една голема придобивка во делот на примена на технологијата во наставата.
Потоа со презентација , Каролина Неделковска како претставник (амбасадор) на еТвининг, детално им ја објасни постапката за креирање на профил. Исто така беше презентирана целата платформа на еТвининг , беа истакнати и неколку успешни проекти и се регистрира наставник со цел присутните да добијат целосна слика за постапката на регистрација.

January 2019

There are no events for this month.

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net