Успешни приказни: Учество во eTwinning КУРС ЗА ONLINE МОДЕРАТОРИ

Успешна приказна на нашата еТвининг амбасадорка  Спасија Нешкоска Цуцулеска за онлајн курс за амбасадори организиран од извршната агенција на еТвининг во Брисел

http://na.org.mk/index.php/mk/novosti-detalna/items/uspeshni-prikazni-uchestvo-vo-etwinning-kurs-za-online-moderatori.html

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net