Контакт

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

www.na.org.mk
mila.protuger@na.org.mk 
тел. +389 (0)2 3109 045

еТвининг Координатор

Мила Протугер Анастасова


Порта Буњаковец, А2-1
1000 Скопје
Република Македонија

Прати порака

 

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net