Апликацијата за еТвининг училиште

tl_files/images/etw-school_highlights12.pngПочитувани eТвинери!
Со задоволство ве известувам дека првата фаза од еТвининг апликацијата за училиште започнува во понеделник, 18 декември. Оние еТвиниг наставници во своите училишта кои ги исполнуваат критериумите, наведени подоле,ќе добијат автоматски е-меил за аплицирање за еТвининг училиште. Доколку постои случај каде наставниците сметаат дека нивното училиште ги исполнува критериумите, а немаат добиено автоматски е-меил, нека испратат жалба до нивната Национална Агенција најдоцна до до 19 јануари 2018. Во прилог е публикацијата со критериумите за еТвининг училиште.

https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/the-etwinning-school-label---.htm

Назад

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net