еТвининг инфо сесија во општина ГАЗИ БАБА - 21/02/2018

Посебна еТвининг сесија на Еразмус + презентација во општина Гази Баба од страна на нашата амбасадорка Елена Блажевска и наставничката Билјана Арсова од ООУ „Кирил и Методиј“-Стајковци

 

http://www.gazibaba.gov.mk/mk/vesti-2018/vesti-2018/prezentatci-a-na-erazmus-vo-gazi-baba

Назад

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net