еТвининг презентација во ОУ”Стив Наумов”-Битола во организација на БРО-Битола

На 12.12.2018 г. во ОУ”Стив Наумов”-Битола во организација на БРО-Битола и советничката Мирјана Давкова, еТвининг амбасадорите Биљана Темелкова и Силвана Ристевска одржаа e-Tвининг презентација. На презентацијата учествуваа наставници од средните училишта од Битола и Ресен кои се регистрираа на еТвининг платформата. Присутните се запознаа со новите трендови на водење настава и платформата која претставува голема придобивка во делот на примена на технологијата на наставата. Целта беше да се развие интересот кај учениците и нивно ангажирање преку користење ИКТ во наставата, соработка со други училишта од Европа. Претставниците од училиштата беа обучени како се креира профил, а беа и презентирани неколку успешни проекти. и советничката Мирјана Давкова, еТвининг амбасадорите Биљана Темелкова и Силвана Ристевска одржаа e-Twinning презентација. На презентацијата учествуваа наставници од средните училишта од Битола и Ресен кои се регистрираа на еТвининг платформата. Присутните се запознаа со новите трендови на водење настава и платформата која претставува голема придобивка во делот на примена на технологијата на наставата. Целта беше да се развие интересот кај учениците и нивно ангажирање преку користење ИКТ во наставата, соработка со други училишта од Европа. Претставниците од училиштата беа обучени како се креира профил, а беа и презентирани неколку успешни проекти.

Назад

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net