еТвининг работилница од страна на БРО во ОУ “Гоце Делчев ”- Виница

На ден 30.11.2018 година беше одржана еТвининг работилница во ОУ “Гоце Делчев ”- Виница на кој присуствуваа 30 наставници од ОУ „Славчо Стојменски“, СОУ „Ванчо Прке“, ОУ „Кочо Рацин “- Блатец, ОУ „Никола Парапунов“, ОУ „Гоце Делчев “. Работилницата беше водена од страна на м-р Бети Кузмановска од БРО- Кочани и Весна Кушевска еТвининг амбасадор од СОУ „Љупчо Сантов“ Кочани.
На настанот беа поканети нови идни членови на еТвининг со цел да се запознаат со еТвининг платформата и можностите која таа ги нуди за наставниците и учениците.
Ва рамките на настанот беа презентирани искуства од досегашно користење на оваа платформа во рамки на проекти кои успешно се изработени во соработка со други училишта од други Европски држави.
Овие проекти реализирани преку еТвининг платформата, претставуваат еден модерен начин за подигање на интересот на учениците и нивно ангажирање преку користење на ИКТ во наставата

Назад

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net