Година на културно наследство

Како што знаете оваа година е посветена на темата „Културно наследство“, со таа цел, Европската Комисија  ве охрабрува да правите еТвининг проекти на оваа тема, а за истиот може да аплицирате за ознака за културно наследство и да добиете награда. За повеќе информации и можности кои ги нуди ЕК на оваа тема може да погледнете на следниов линк

https://europa.eu/cultural-heritage/

Назад

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net