Инфо ден за Еразмус+ и еТвининг во Општина Кочани

На ден 24.11.2017 во општина Кочани се оддржа инфо ден за акциите на Еразмус + и за интернет платформата еТвининг и придобивките од истата. На настанот присуствуваа 30 представници од  околните основни и средни училишта како и представници на општината.

Назад

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net