Проекти номинирани за еТвининг награди

Следните проекти од Република Македонија се номинирани од страна на Централниот Сервис за Поддршка за еТвининг награди. Резултатите ќе бидат објавени околу 1 март.

1. 100. dan škole
2. Health and Nature
3. Listen to the silence of the forest "
4. Let's tell our Christmas story !
5 T.E.S.L.A.
6. eTwinning tree
7. Hello World, Is everything alright?/ Allô Le Monde, Est-ce que tout va bien?
8. Sharing our cultural emotions on world art heritage with European eTwinners

Назад

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net