Промоција на еТвининг во рамките на Валоризационата конференција на НА

На 18.12.2017 се оддржа валоризационата конференција на Еразмус плус каде еТвининг амбасадорката Елена Блажевска имаше представување на  оваа интернет платформа и можонстите што таа ги нуди на наставниците и учениците.

tl_files/download/images/image001.jpg

 

Назад

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net