Состанок на македонскиот НСП со Бирото за развој на образованието

tl_files/download/images/21731825.jpgНа 12.09.2017 година беше одржана работна средба во просториите на Бирото за развој на образование( БРО ). На работниот состанок покрај еТвининг координаторот Мила Протугер Анастасова беше присутен и директорот на БРО Ризван Бела како и Гордана Јанакиевска ИКТ советник при бирото и воедно наш еТвининг соработник. На работниот состанок од страна на еТвининг координаторот на присутните им беше објаснети какви можности нуди еТвининг за професионален развој на наставниците и учениците и какви придобивките имаат истите од користење на еТвининг во училишната настава.

Назад

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net