Новости

Јавен повик за поднесување апликации за учество на еТвининг семинар во Португалија

Врз основа на Решение  бр. 20-531/2 од 22.05.2017 донесена од В.Д Директорот, Националната Агенција за европски образовни програми и мобилност објавува:

 ЈАВЕН ПОВИК

за ибор на двајца (2) еТвининг амбасадори за eТвининг семинар во Лисабон-Португалија 22-24 јуни 2017г,

Во согласност со работната програма за 2017г. Националната агенција за европски образовни програми има предвидено учество на двајца (2)еТвининг амбасадори за eТвининг семинар во Лисабон-Португалија 22-24 јуни 2017г.Семинатрот е наменет за наставници од сите наставни предмети кои се заинтересирани за учење на нови методологии .Износот на котизацијата и патните трошоци ги покрива Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Работен јазик на настанот ќе биде англиски.

Повеќе

Поддршка за новите еТвинери

На еТвининг порталот во делот support, може да се најдат базичи информации за еТвининг, кои може да им бидат од корист на новите еТвинери!

https://www.etwinning.net/en/pub/support.htm

Повеќе

Ново промотивно видео за соработката со еТвининг амбасадорите

Запознајте се со еТвининг амбасадорите во својата земја. Погледнете го видеото на шпанскиот сервис за поддршка и запознајте се со нивната работа!

Повеќе

ЕТВИНИНГ МИНИ КОНФЕРЕНЦИЈА 2017

На 20.04.2017 година беше одржана еТвининг мини конференции во општината Битола. На настанот беа присутни 59 (педесет и девет) претставници од сите битолски оновни училишта  како и представници од општините Могила, Новаци, Ресен и Демир Хисар. На мини конференцијата, еТвининг координаторот на учесниците им објасни какви можности нуди еТвининг за професионален развој за наставниците и учениците.

Повеќе

Move2Learn, Learn2Move иницијатива

Move2Learn, Learn2Move иницијативата е лансирана поповод 30 годишнината на Еразмус + програмата. Под  Move2Learn, Learn2Move иницијативата, Европските еТвининг проекти ќе имаат можност да учествуваат во натпревар и да освојат патен билет за да зминат во други Еразмус + програмски земји[1]. Целта на оваа иницијатива е младите луѓе да искусат како е да се живее во Европа и да го искусат позитивното влијание што го има Европската унија врз европските граѓани ни нивните соседи. Во прилог на откривањето нови земји, учесниците ќе бидат свесни за нивниот патена потрошувачка на јаглерод, бидејќи ќе мора да го почитуваат максималниот праг на емисија на CO2  и же мора да бираат превозни средства во согласност со тоа.

Повеќе

Промотиве на настан за еТвининг во Чешиново-Облешево

tl_files/images/promotion/17358918_730042323830376_8087680681329404031_o.jpgНа 13.03.2017 година беше одржана работна средба за еТвининг, мрежите Еуропас Еурогајденс, во Основнотo училиште “Страшо Пинџур”-Чешиново-Облешево. На оваа работна средба присуствуваа представници од општинските училишта.

Повеќе

Нови книги и брошури за еТвининг во издание на European Schoolnet

еТвининг мониторинг извештај

tl_files/download/images/monitor-cmp.png

Мониторинг рамка за еТвининг е развиена од Централниот Сервис за поддршка(ЦСП) и  се состои од две активности;

1.големо  истражување на еТвининг наставните практики, активностите и потребите за професионален развој ( еТвининг Мониторинг анкета)

2. квалитативни активност кои го следат напредокот на наставниците, развивање на компетенции додека работат на етвининг проекти (Мониторирање на еТвнинг пракса МеТП активност) тема на овој извештај.

Вторите активности се развиенисо цел да се развие алатка која што ќе го прати влијанието на еТвининг проектите врз наставниците и нивното влијание врсз педагошките и дигиталните компетенции

Повеќе

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net