• Новости
  • Настани

eTвининг годишна конференција 2018 во Варшава Полска

еТвининг работилница во ООУ„Гоце Делчев“с. Могила

еТвининг работилница во ООУ„Гоце Делчев“ с.Могила, одржана од страна на нашата еТвининг амбасадорка Каролина Неделковска

http://na.org.mk/index.php/mk/novosti-detalna/items/rabotna-sredba-za-etvining-832.html

еТвининг работилница во ООУ„Живко Брајковски“ општина Бутел

еТвининг работилница во ООУ„Живко Брајковски“општина Бутел, водена од нашата еТвининг амбасадорка Марија Варсамис Симоновска.

http://na.org.mk/index.php/mk/novosti-detalna/items/rabotna-sredba-za-etvining-821.html

еТвининг ставен во наставната програма за информатика за 6-то одделение

Со помош на нашата соработничка Гордана Јанакиевска, советник по информатика при Бирото за Развој во образованието, успеавме да ја вметнеме еТвининг платформата во наставната програма по информатика за 6 одделение.

Дадена е јасна препорака од БРО до наставниците да се користи еТвининг платформата и еТвининг алатките во нивната настава за изготвување на практични вежби. Во иднина работиме на тоа еТвинингот да биде застапен и во наставните програми по другите предмети.Во прилог можете да ја погледнете наставната програма за информатика.

Новата наставна програма по информатика за 6-то одделение

http://bro.gov.mk/docs/osnovno-obrazovanie/nastavni_programi/VI/Nastavna_programa-Informatika-VI.pdf

November 2018

There are no events for this month.

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net