• Новости
  • Настани

Доделување на плакети за еТвининг ознака за училиште

еТвининг и Еразмус+ презентација во ООУ Гоце Делчев, Св Николе

ЕТВИНИНГ ДОБРА ПРАКСА


Во прилог може да ги погледнете еТвининг проектите од ООУ „Димитар Миладинов“-Скопје, изработени од наставничката Аида Петроска

https://view.genial.ly/5b2434ffa6f3e814326fce9c/etwinning-20172018-school-dimita

Работилница за професионален развој за етвининг амбасадори Белград 04-06 јуни

Учество на две еТвининг амбасадорки Кристина Цонкинска и Весна Кушевска на Работилница за професионален развој за еТвининг амбасадори во Белград од 04-06 јуни

http://na.org.mk/index.php/mk/novosti-detalna/items/uchestvo-na-rabotilnica-za-profesionalen-razvoj-na-etvining-ambasadori-vo-belgrad.html

July 2018

There are no events for this month.

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net