Училишта

Назив Град
ПЕТАР ПОП АРСОВ с.БОГОМИЛА Чашка
ТОДОР ЈАНЕВ Чашка
ОМУ КИРО ДИМОВ Велес
ПОУ МАЦА ОВЧАРОВА Велес
СТОЈАН БУРЧЕВСКИ -БУРИДАН с.ИВАНКОВЦИ Велес
ВАСИЛ ГЛАВИНОВ Велес
КИРИЛ И МЕТОДИЈ Велес
РАЈКО ЖИНЗИФОВ с.ДОЛНО ОРИЗАРИ Велес
ЈОРДАН ХАЏИ КОНСТАНТИНОВ ЏИНОТ Велес
БЛАЖЕ КОНЕСКИ Велес
БЛАГОЈ КИРКОВ Велес
КИЛИР ПЕЈЧИНОВИЌ с.ТЕАРЦЕ Теарце
АСДРЕНИ с.ГЛОЃИ Теарце
ФАИК КОНИЦА с.ДОБРОШТЕ Теарце
ИСМАИЛ ЌЕМАЛИ с.НЕРАШТЕ Теарце
ЕЌРЕМ ЧАБЕЈ с.СЛАТИНО Теарце
СИМЧЕ НАСТОВСКИ с.ВРАТНИЦА Јегуновце
АЛЕКСАНДАР ЗДРАВКОВСКИ с.ЈЕГУНОВЦЕ Јегуновце
КОСТА РАЦИН с.БРВЕНИЦА Брвеница
ШЕМШОВО с.ШЕМШОВО Јегуновце
7 МАРСИ с.ЧЕЛОПЕК Брвеница
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ с.СТЕНЧЕ Брвеница
САМИ ФРАШЕРИ с. ПИРОК Боговиње
ЛИРИА с.ЖЕРОВЈАНЕ Боговиње
САБЕДИН БАЈРАМИ с.КАМЕЊАНЕ Боговиње
ДЕРВИШ ЦАРА с.ДОЛНО ПАЛЧИШТЕ Боговиње
ПАШКО ВАСА с.ГРУПЧИН Желино
11 ОКТОМВРИ с.УРВИЧ Боговиње
АБДИЛ ФРАШЕРИ с.БОГОВИНЈЕ Боговиње
ЉУИЃ ГУРАКУЌИ с.ЖЕЛИНО Желино
ХАСАН ТАХСИНИ с.СЕДЛАРЕВО Желино
ИБРАХИМ ТЕМО с.СТРИМНИЦА Желино
ФАН НОЛИ с.ТРЕБОШ Желино
РЕЏЕП ВОКА с.ШИПКОВИЦА Тетово
РИЛИНДЈА с.СЕЛЦЕ Тетово
ОМУ ТЕТОВО Тетово
НАИМ ФРАШЕРИ Тетово
БЕСА с.ВЕШАЛА Тетово
ПРПАРИМИ с.РЕЧИЦА Тетово
КИРИЛ И МЕТОДИЈ Тетово
ЛИРИЈА Тетово
БРАТСТВО МИЃЕНИ Тетово
ЃЕРЃ КАСТРИОТИ СКЕНДЕРБЕУ с.ПОРОЈ Тетово
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Тетово
ИСТИКБАЛ Тетово
МАНУШ ТУРНОВСКИ - НОВО СЕЛО Ново Село
ПОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с..Н.Село Ново Село
АНДРЕЈА САВЕВСКИ ЌИЌИШ Тетово
ВИДОЕ ПОДГОРЕЦ с.КОЛЕШИНО Ново Село
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ с.БОСИЛОВО Босилово

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net