Училишта

Назив Град
ПЕТАР ЗДРАВКОВСКИ-ПЕНКО Бутел
ЛИМАН КАБА с. ЉУБОТЕН Бутел
АЦО ШОПОВ Бутел
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ с.ЉУБАНЦИ Бутел
СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Бутел
МИХАЉ ГРАМЕНО с. БРЕСТ Чучер Сандево
:ЖИВКО БРАЈКОВСКИ Бутел
СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ с. КУЧЕВИШТЕ Чучер Сандево
26 јул Шуто Оризари
БРАЌА РАМИЗ ХАМИД Шуто Оризари
АЛЕКСАНДАР УРДАРЕВСКИ с. САНДЕВО Чучер Сандево
ТЕФЕЈЈУЗ Чаир
7 МАРСИ Чаир
ЈАНЕ САНДАНСКИ Чаир
ЛИРИЈА Чаир
КОНГРЕСИ И МАНАСТИРИ Чаир
ПОУ ИДНИНА Чаир
ОУ ЗА ВОЗРАСНИ АНТОН СЕМЈАНОВИЧ-МАКАРЕНКО Чаир
ЦВЕТАН ДИМОВ Чаир
РАЈКО ЖИНЗИФОВ Чаир
ВАСИЛ ГЛАВИНОВ Чаир
МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО ЛОЗОВО Лозово
НИКОЛА ВАПЦАРОВ Чаир
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Свети Николе
КИРИЛ И МЕТОДИЈ Свети Николе
СЛАВЕЈКО АРСОВ с.ПОДМОЧАНИ Ресен
ДАМЕ ГРУЕВ с.ЕРЏЕЛИЈА Свети Николе
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Ресен
МИТЕ БОГОЕВСКИ Ресен
ДИМИТАР ВЛАХОВ с.ЉУБОЈНО Ресен
НИКОЛА КАРЕВ Радовиш
ОРЦЕ НИКОЛОВ с.ИЊЕВО Радовиш
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ с.КОНЧЕ Конче
БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ с.ЦАРЕВ ДВОР Ресен
КОСТА РАЦИН с.ПОДАРЕШ Радовиш
КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ Радовиш
КИРИЛ И МЕТОДИЈ с.ОРАОВИЦА Радовиш
НИКОЛА КАРЕВ Пробиштип
МАНЧУ МАТАК с.КРИВОГАШТАНИ Кривогаштани
БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ Пробиштип
ЈОНЧЕ СМУГРЕСКИ с.ОБРШАНИ Кривогаштани
ПЕТРЕ ГЛИГУРОСКИ с.КОСТИНЦИ Долнени
ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА с. ДЕБРЕШТЕ Долнени
ЛИРИЈА С.ЖИТОШЕ Долнени
ПЕРЕ ТОШЕВ с.ДУПЈАЧАНИ Долнени
ПЕЦО ДАСКАЛОТ с.ДОЛНЕНИ Долнени
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ с.РОПОТОВО Долнени
МИРЧЕ АЦЕВ с.ЛАЖАНИ Долнени
ОМУ ОРДАН МИХАЈЛОСКИ - ОЦКА Прилеп
РАМПО ЛЕВКАТА Прилеп

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net