Училишта

Назив Град
ОМУ ПЕТАР БОГДАНОВ КОЧКО Гостивар
ПРПАРИМИ с.ЧЕГРАНЕ Гостивар
ЗЛАТЕ ДАМЈАНОВСКИ с.ВРУТОК Гостивар
МУСТАФА КЕМАЛ АТАТУРК Гостивар
ИСМАИЛ ЌЕМАЛИ Гостивар
ФАИК КОНИЦА с.ДЕБРЕШЕ Гостивар
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Гостивар
ЧАЈЛА с.ЧАЈЛЕ Гостивар
БРАТСТВО - ЕДИНСТВО Гостивар
ЃОН БУЗУКУ -с.СРБИНОВО Гостивар
КОЧО РАЦИН - НОВ ДОЈРАН Дојран
КИРИЛ И МЕТОДИЈ с.СТОЈАКОВО Богданци
ПЕТАР МУСЕВ Богданци
ОМУ ВАСО КАРАЈАНОВ Гевгелија
РИСТО ШУКЛЕВ с. НЕГОРЦИ Гевгелија
ВЛАДО КАНТАРЏИЕВ Гевгелија
КРСТЕ МИСИРКОВ Гевгелија
СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ Виница
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с.МИРАВЦИ Гевгелија
НИКОЛА ПАРАПУНОВ с.ДРАГОБРАШТЕ Виница
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Виница
КОЧО РАЦИН с.БЛАТЕЦ Виница
СТРАШО ПИНЏУР с.ЈОСИФОВО Валандово
МИРЧЕ АЦЕВ с.ЛИСИЧАНИ Пласница
ЈОСИП БРОЗ ТИТО Валандово
СТИВ НАУМОВ Пласница
СЛАВКО ЛУМБАРКОВСКИ Новаци
СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Македонски Брод
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ с.Могила Могила
КОЧО РАЦИН с.Ивањевци Могила
Заводот КОЧО РАЦИН Битола
БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ с.Добрушево Могила
ОМУ БИТОЛА Битола
ТОДОР АНГЕЛЕВСКИ Битола
Д-Р ТРИФУН ПАНОВСКИ Битола
СТИВ НАУМОВ Битола
КРСТЕ П. МИСИРКОВ с.Бистрица Битола
СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Битола
КОЛЕ КАНИНСКИ Битола
СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ Битола
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ Битола
ЃОРЃИ СУГАРЕВ Битола
ЕЛПИДА КАРАМАНДИ Битола
ДАМЕ ГРУЕВ Битола
ВАНЧО КИТАНОВ Пехчево
АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏЕВ с.Кукуречани Битола
НИКОЛА ПЕТРОВ РУСИНСКИ с.Русиново Берово
ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ Берово

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net