Училишта

СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Битола

Назив СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ
Град Битола
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 255-737
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net