Училишта

7 МАРТ с.ОПАЕ Липково

Назив 7 МАРТ с.ОПАЕ
Град Липково
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net