Училишта

ДИМЧЕ АНГЕЛОВ ГАБЕРОТ Демир Капија

Назив ДИМЧЕ АНГЕЛОВ ГАБЕРОТ
Град Демир Капија
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 366-202
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net