Училишта

СВ. НАУМ ОХРИДСКИ с.ПЕШТАНИ Охрид

Назив СВ. НАУМ ОХРИДСКИ с.ПЕШТАНИ
Град Охрид
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 285-595
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net