Училишта

БЛАЖЕ КОНЕСКИ Прилеп

Назив БЛАЖЕ КОНЕСКИ
Град Прилеп
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 417-755
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net