Училишта

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ с.КОНЧЕ Конче

Назив ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ с.КОНЧЕ
Град Конче
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 649-145
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net