Училишта

ОУ ЗА ВОЗРАСНИ АНТОН СЕМЈАНОВИЧ-МАКАРЕНКО Чаир

Назив ОУ ЗА ВОЗРАСНИ АНТОН СЕМЈАНОВИЧ-МАКАРЕНКО
Град Чаир
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 2622-478
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net