Училишта

11-ти Октомври Центар

Назив 11-ти Октомври
Град Центар
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 3164-551
Факс

Проекти:

Број Назив
16605 Кулинарски журнал

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net