Училишта

ДИМИТАР МИЛАДИНОВ Центар

Назив ДИМИТАР МИЛАДИНОВ
Град Центар
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 3161-448 3114-216
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net