Училишта

ЈОХАН ХАЈНРИХ ПЕСТАЛОЦИ Центар

Назив ЈОХАН ХАЈНРИХ ПЕСТАЛОЦИ
Град Центар
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 3163-640 3213-148
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net