Училишта

25 МАЈ нас.СИНГЕЛИК Гази Баба

Назив 25 МАЈ нас.СИНГЕЛИК
Град Гази Баба
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 2521-395
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net