Училишта

НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ -МАЏАРИ Гази Баба

Назив НАУМ НАУМОВСКИ БОРЧЕ -МАЏАРИ
Град Гази Баба
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 2531-650 2521-092
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net