Училишта

БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ с.Миладиновци Илинден

Назив БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ с.Миладиновци
Град Илинден
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 2577-709
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net