Училишта

КУЗМАН ШАПКАРЕВ - ДРАЧЕВО Кисела вода

Назив КУЗМАН ШАПКАРЕВ - ДРАЧЕВО
Град Кисела вода
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 2793-002
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net