Училишта

ЉУБЕН ЛАПЕ Аеродром

Назив ЉУБЕН ЛАПЕ
Град Аеродром
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 2450-220
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net