Училишта

АЛИЈА АВДОВИЌ с.БАТИНЦИ Студеничани

Назив АЛИЈА АВДОВИЌ с.БАТИНЦИ
Град Студеничани
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 2722-232
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net