Училишта

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ . С.ПОДГОРЦИ Струга

Назив ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ . С.ПОДГОРЦИ
Град Струга
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 798-738
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net