Училишта

МАРШАЛ ТИТО с.МУРТИНО Струмица

Назив МАРШАЛ ТИТО с.МУРТИНО
Град Струмица
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 373-298
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net