Училишта

ОМУ БОРО ЏОНИ Струмица

Назив ОМУ БОРО ЏОНИ
Град Струмица
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 326-925
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net