Училишта

АНДРЕЈА САВЕВСКИ ЌИЌИШ Тетово

Назив АНДРЕЈА САВЕВСКИ ЌИЌИШ
Град Тетово
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 336-020
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net