Училишта

ЃЕРЃ КАСТРИОТИ СКЕНДЕРБЕУ с.ПОРОЈ Тетово

Назив ЃЕРЃ КАСТРИОТИ СКЕНДЕРБЕУ с.ПОРОЈ
Град Тетово
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 488-022
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net