Училишта

ЈОРДАН ХАЏИ КОНСТАНТИНОВ ЏИНОТ Велес

Назив ЈОРДАН ХАЏИ КОНСТАНТИНОВ ЏИНОТ
Град Велес
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 233-462
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net