Училишта

КИРИЛ И МЕТОДИЈ Велес

Назив КИРИЛ И МЕТОДИЈ
Град Велес
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 233-676
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net