Училишта

ОМУ ВАСО КАРАЈАНОВ Гевгелија

Назив ОМУ ВАСО КАРАЈАНОВ
Град Гевгелија
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 213-970
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net