Училишта

СТРАШО ПИНЏУР с.КАРБИНЦИ Карбинци

Назив СТРАШО ПИНЏУР с.КАРБИНЦИ
Град Карбинци
Тип на училиште Основно
Адреса
Телефон 300-002
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net