Училишта

ОСУ ”Ацо Русковски“ Берово

Назив ОСУ ”Ацо Русковски“
Град Берово
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 033471535; 471468 фах
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net