Училишта

СОТУ,,Ѓорѓи Наумов,, Битола

Назив СОТУ,,Ѓорѓи Наумов,,
Град Битола
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 047 258064; 258065 фах,
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net