Училишта

ОСМУ,,Д-р Јован Калаузи,, Битола

Назив ОСМУ,,Д-р Јован Калаузи,,
Град Битола
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 047 224984; 237850
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net