Училишта

СОУ,,Богданци,, Богданци

Назив СОУ,,Богданци,,
Град Богданци
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 034 223077
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net