Училишта

СОУ Гим.,,Кочо Рацин,, Велес

Назив СОУ Гим.,,Кочо Рацин,,
Град Велес
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 043 212535; 3212536
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net