Училишта

СОУ,,Гостивар,, Гостивар

Назив СОУ,,Гостивар,,
Град Гостивар
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 042 272052
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net