Училишта

СОУ,,Методија Митевски Брицо,, Делчево

Назив СОУ,,Методија Митевски Брицо,,
Град Делчево
Тип на училиште Средно
Адреса
Телефон 033 413829
Факс

Пронјадете информации на 22 Европски јазици на Европскиот портал:

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net

Што е ознаката за квалитет?
Како да се добие?

www.etwinning.net